نتایج جستجو برای عبارت :

پاورپوینت تعریف رانت چیست

بسم الله الرحمن الرحیم
شرح علم النفس الفلسفی 
تقریرات السید جعفر الحكیم لدروس الشیخ غلام رضا فیاضی


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و المصادر المعتمدة ، و مقدمة فی تعریف النفس 

2
تعریف النفس عند أرسطو

3
تتمة تعریف النفس عند أرسطو

4
تتمة على تعریف أرسطو للنفس (بدایة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

5
تعریف النفس عند ملا صدرا، ابن سینا، الفارابی، أفلاطون، أخوان الصفاء (تتمة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16

بسم الله الرحمن الرحیم
شرح علم النفس الفلسفی 
تقریرات السید جعفر الحكیم لدروس الشیخ غلام رضا فیاضی


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و المصادر المعتمدة ، و مقدمة فی تعریف النفس 

2
تعریف النفس عند أرسطو

3
تتمة تعریف النفس عند أرسطو

4
تتمة على تعریف أرسطو للنفس (بدایة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

5
تعریف النفس عند ملا صدرا، ابن سینا، الفارابی، أفلاطون، أخوان الصفاء (تتمة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

6
مناهج البحث فی النفس 

7
تن
رانت اطلاعاتی یعنی چه؟
یادتان می آید چند سال پیش ناگهان قیمت دلار سه برابر شد؟ خوب، در آن زمان مقالات و نوشتارهای زیادی بیرون آمد که هر یک در مورد دلیل ها، تبعات، و دیگر مسائل مربوط به این اتفاق صحبت می کرد. اتفاق کوچکی هم نبود. چطور می شود که یک شبه، ارزش پول یک کشور یک سوم شود؟ 
در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقا
بسم الله الرحمن الرحیم
شرح علم النفس الفلسفی 
تقریرات السید جعفر الحكیم لدروس الشیخ غلام رضا فیاضی


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و المصادر المعتمدة ، و مقدمة فی تعریف النفس 

2
تعریف النفس عند أرسطو

3
تتمة تعریف النفس عند أرسطو

4
تتمة على تعریف أرسطو للنفس (بدایة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

5
تعریف النفس عند ملا صدرا، ابن سینا، الفارابی، أفلاطون، أخوان الصفاء (تتمة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

6
مناهج البحث فی النفس 

7
تن
بسم الله الرحمن الرحیم
شرح علم النفس الفلسفی 
تقریرات السید جعفر الحكیم لدروس الشیخ غلام رضا فیاضی


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و المصادر المعتمدة ، و مقدمة فی تعریف النفس 

2
تعریف النفس عند أرسطو

3
تتمة تعریف النفس عند أرسطو

4
تتمة على تعریف أرسطو للنفس (بدایة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

5
تعریف النفس عند ملا صدرا، ابن سینا، الفارابی، أفلاطون، أخوان الصفاء (تتمة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

6
مناهج البحث فی النفس 

7
تن
راه های رسیدن به جایزه و دیده شدن در فستیوال های فیلم کوتاهِ «ایران!» به اندازه موهای سر زیاد است. از جمله یکی از مهمترین آنها را در مقاله ای با عنوان «سلبریتی‌های فیلم کوتاه» بررسی کردیم. در آن مقاله در خصوص رانت ساختار یافته و نقش متمول بودن فیلمسازها در موفقیت شان مطالبی بیان شد. در این مقاله به نوع عجیب دیگری از رانت که نام آن را «رانت غیر مستقیم» می نامم توضیحاتی داده خواهد شد که بی ارتباط به مقاله پیشین نیست. بنابراین توصیه میکنم قبل از
رانت؛ درآمدی است که بدون تلاش به دست آمده باشد که اغلب ممکن است از طریق ارتباطات خاص با مراکز قدرت و تصمیم‌گیری در نظام‌ها و ساختارهای حکومتی به ویژه در عصر حاضر که سیستم‌های سیاسی نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‌کنند، ایجاد شود. این یعنی، رانت نوعی انحراف از اصول سرمایه‌داری است.
اما رانت معمولاً به کسانی تعلق می‌گیرد که به هر دلیل به مراکز قدرت و ساختارهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نزدیک باشند. آن‌سو، اقتصاد رانتی و رفاقتی در دل خود نوع
بسم الله الرحمن الرحیم
شرح علم النفس الفلسفی 
تقریرات السید جعفر الحكیم لدروس الشیخ غلام رضا فیاضی


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و المصادر المعتمدة ، و مقدمة فی تعریف النفس 

2
تعریف النفس عند أرسطو

3
تتمة تعریف النفس عند أرسطو

4
تتمة على تعریف أرسطو للنفس (بدایة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

5
تعریف النفس عند ملا صدرا، ابن سینا، الفارابی، أفلاطون، أخوان الصفاء (تتمة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

6
مناهج البحث فی النفس 

7
تن
بسم الله الرحمن الرحیم
شرح علم النفس الفلسفی 
تقریرات السید جعفر الحكیم لدروس الشیخ غلام رضا فیاضی


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و المصادر المعتمدة ، و مقدمة فی تعریف النفس 

2
تعریف النفس عند أرسطو

3
تتمة تعریف النفس عند أرسطو

4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29
2533 - «مسیح علینژاد» مدیر پروژه صهیونیستی ضدحجاب اسلامی، پس از آنکه بعد دیدار با مقامات ارشد آمریکایی بخصوص وزیر امور خارجه آمریکا، پولهای کلانی به جیب زد و مورد حمایت ویژه تقریبا تمام رسانه‌های ضدانقلاب با تفکرات سیاسی مختلف قرار گرفت، اینبار از طریق رابطه و رانت توانست پسرش «پویان (پِرستون) لطفی» را به استخدام شبکه «من‌وتو» درآورد!لینک کوتاه منبع: yon.ir/mzdr145
دانلود فایل اصلی
رانت اطلاعاتی یعنی چه؟
یادتان می آید چند سال پیش ناگهان قیمت دلار سه برابر شد؟ خوب، در آن زمان مقالات و نوشتارهای زیادی بیرون آمد که هر یک در مورد دلیل ها، تبعات، و دیگر مسائل مربوط به این اتفاق صحبت می کرد. اتفاق کوچکی هم نبود. چطور می شود که یک شبه، ارزش پول یک کشور یک سوم شود؟ 
در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقا
                                                                                                                    
❄️گذشته از رانت نفت، «قانون گذاری» هم رانت آور است. «نظام اداری ناکارآمد» به همراه «نظام سیاسی پاره پاره» به اضافه «امتیازهایی که قانون اساسی به گروه هایی خاص برای قانون گذاری داده است» همه به منابع تشکیل رانت تبدیل شده است. امتیازهایی که قانون اساسی می دهد، امتیازهای توزیع رانت است.
❄️باید توضیح دهیم که دو نوع
علیرضا عبدالله‌زاده، فارغ‌التحصیل سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه هاروارد:
هرجایی که صف تشکیل می‌شود حتماً رانت به وجود خواهد آمد. فساد در میان مدیران رده میانی و پایین بیشتر از مدیران رده‌بالا است.
 واردکننده‌ها به اسم گرفتن ارز ترجیحی این صف را ایجاد کرده‌اند تا به‌جای اینکه از بیرون ارز 10 یا 12 هزارتومانی بگیرند ارز 4200 تومانی بگیرند. 
 اگر واقعاً این‌طور بود که این آدم‌ها ارز 4200 تومانی می‌گرفتند و دقیقاً قیمت متناسب با همین ارز 4200 ت
بسم الله الرحمن الرحیم
شرح علم النفس الفلسفی 
تقریرات السید جعفر الحكیم لدروس الشیخ غلام رضا فیاضی


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و المصادر المعتمدة ، و مقدمة فی تعریف النفس 

2
تعریف النفس عند أرسطو

3
تتمة تعریف النفس عند أرسطو

4
تتمة على تعریف أرسطو للنفس (بدایة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

5
تعریف النفس عند ملا صدرا، ابن سینا، الفارابی، أفلاطون، أخوان الصفاء (تتمة الدرس الثانی من الكتاب الدراسی)

6
مناهج البحث فی النفس 

7
تن
بسم الله الرحمن الرحیم
إلهیات الجنوسة - عدالة الجنوسة - هی روحی 


ت
عنوان المحاضرة
الرابط

1
تعریف بالبحث و تعریف

2
تطور مسائل إلهیات الجنوسة فی العالم الغربی و الإسلامی فی التیار النسوی و التیار الإلهی

3


4


5
بسم الله الرحمن الرحیم
إلهیات الجنوسة - عدالة الجنوسة - هی روحی 


ت
عنوان المحاضرة
الرابط

1
تعریف بالبحث و تعریف

2
تطور مسائل إلهیات الجنوسة فی العالم الغربی و الإسلامی فی التیار النسوی و التیار الإلهی

3
السیاق الفكری عند المتكلمین المسلمین و فلاسفة المشاء فی دراسة الرؤیة الكونیة للمرأة

4


5
کبوتر 
نژاد جاینت رانت معرفی کبوتر نژاد جاینت رانت یا این که به عبارتی (Giant Runt Pigeon) . کبوتر ها در سراسر دنیا دور از هم شده اند، برخی به فیس وحشی استمرار حیات می نمایند و بعضا هم در رشد گاه ها و به دست انسان زندگی می کنند . معمولا رشد دهندگان کبوتر ها را به جنبه زینتی آنها رویش می دهند . در این میان اشخاصی نیز می باشند که این طیوران به جهت مصرف گوشتشان رویش می دهند . 
گوشت کبوتر دارای کمترین مقدار چربی بوده و سرشار از گونه های ویتامین ها و مواد معدنی
بسم الله الرحمن الرحیم
إلهیات الجنوسة - عدالة الجنوسة - هی روحی 


ت
عنوان المحاضرة
الرابط

1
تعریف بالبحث و تعریف

2
تطور مسائل إلهیات الجنوسة فی العالم الغربی و الإسلامی فی التیار النسوی و التیار الإلهی

3
السیاق الفكری عند المتكلمین المسلمین و فلاسفة المشاء فی دراسة الرؤیة الكونیة للمرأة

4
السیاق الفكری عند الحكمة المتعالیة فی دراسة الرؤیة الكونیة للمرأة

5
بسم الله الرحمن الرحیم
شرح علم النفس الفلسفی 
تقریرات السید جعفر الحكیم لدروس الشیخ غلام رضا فیاضی


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و المصادر المعتمدة ، و مقدمة فی تعریف النفس 

2
تعریف النفس عند أرسطو

3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29
نمی‌دونم قراره چی بشه...اما دغدغه امروز این ایران کرونا هست..
در حالی ک قیمت طلا، دلار و.... رو ب افزایشه و مردم دیگه حواسشون نیست چون مشغول دست و پا زدن برای زنده ماندن هستن!!!!
من گیجم...گیج تر از اونی که فکر کنی
توی شناخت انسان ها تو تفاوت رفتار و گفتار
کرونا اصلی چیز دیگریست....دروغ و دغل و رانت و تک خوری یه ویروس بزرگ همه گییییر هست.............
بسم الله الرحمن الرحیم
إلهیات الجنوسة - عدالة الجنوسة - هی روحی 


ت
عنوان المحاضرة
الرابط

1
تعریف بالبحث و تعریف

2
تطور مسائل إلهیات الجنوسة فی العالم الغربی و الإسلامی فی التیار النسوی و التیار الإلهی

3
السیاق الفكری عند المتكلمین المسلمین و فلاسفة المشاء فی دراسة الرؤیة الكونیة للمرأة

4
السیاق الفكری عند الحكمة المتعالیة فی دراسة الرؤیة الكونیة للمرأة

5
النفس و وقواها و مراتبها عند المشاء و الحكمة المتعالیة و العرفان و الفصل الممیز لل
بعضی ها هستن که اسم خودشان را رییس دانشگاه (!!) گذاشته اند. بعد سوابق علمی شان را که ملاحظه می کنی می بینی با پول پدر و با رانت در یک دانشگاه رده پایین غربی به زور یک مدرکی گرفته اند.
مقالاتش را نگاه می کنی می بینی یکی مقاله دارد آنهم در مجله ای که خودش مدیر مسئول است چاپ می شود.
ادامه مطلب
حاج صادق لاریجانی تهدید و تأکید کرده است که سینه اش مخزن اسراری است از کلاهبرداری ها و رانت خواری ها و مفاسد بعضی آقازاده ها و وابستگان مقامات و ...
اتفاقا سینه ما هم مالامال است از بعضی مفاسد و رانت ها و تبعیض ها و ...
تا اینجای قضیه با هم مساوی هستیم.
اما یک فرقی بین ما و این مقام محترمی که دارد ژست شبه اپوزیسیونی می گیرد وجود دارد و آن هم تصدی ده ساله او بر اریکه قاضی القضاتی کشور است.
برادر من! از این همه فساد خبر داشتی و کاری نکردی؟ نقش شما در ن
ولایت اهل بیت علیهم السلام و برائت از دشمنان ایشان شرط اصلی شناخت خداست
ثقة الاسلام کلینی قدس الله روحه الشریف روایت کرده است:
۱- الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علی الوشاء قال: حدثنا محمد ابن الفضیل، عن أبی حمزة قال: قال لی أبو جعفر علیه السلام: إنما یعبد الله من یعرف الله، فأما من لا یعرف الله فإنما یعبده هكذا ضلالا قلت: جعلت فداك فما معرفة الله؟ قال: تصدیق الله عز وجل وتصدیق رسوله صلى الله علیه وآله وموالاة علی علیه السلام والا
غلامرضا شجاع دلیل اصلی کاهش قیمت کاغذ را آزاد شدن آن دانست و گفت: وقتی انحصار و محدودیت و امضای طلایی باشد، رانت و فساد ایجاد می کند از زمانی که نرخ کاغذ تومانی4200 نیست، قیمت کاغذ نیز کاهش یافت.برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت و گو با موضوع کاهش 30 درصدی قیمت کاغذ و با تماس تلفنی با غلامرضا شجاع نماینده مصرف کنندگان کاغذ استان های کشور و حسین عابدینی ناشر به روی آنتن رفت.غلامرضا شجاع دلیل اصلی کاهش قیمت کاغذ را آزاد شدن آن دانست و گفت: وقتی انحصار
. .:❌کدام مبارزه با فساد؟رانت،تبعیض و فساد ،با سیاست های نئو لیبرالی تربیت شدگان شرق و غرب  به صورت افسار گسیخته در نظام ریشه دواندهزندگی اشرافی برخی مسئولین جوری شده که طاقت خوردن یک وعده غذای ساده رو هم ندارن و علنی کنایه میزنند!اما!
ادامه مطلب
 
پاورپوینت تعریف رانت چیست
پاورپوینت تعریف رانت چیست شامل 35 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم سیاسی کاربرد دارد .
مشخصات فایل

تعداد صفحات
35

حجم
4220 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی
pptx

دسته بندی
علوم سیاسی

توضیحات کامل
پاورپوینت تعریف رانت چیست
 
پاورپوینت تعریف رانت چیست شامل 35 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قاب
همچنین فشارکی، تولیدکننده دیوار و سقف کاذب اظهار داشت: در شش سال گذشته شاهد افزایش قیمت های شدید و رکود در فروش بودیم؛ در کل هرچه جلو آمدیم وضع بدتر شده است، هرچند رقم فروش افزایش یافته اما بخاطر گرانی‌ها بوده و سودها کم شده است.
ادامه مطلب
الان دارم مقاله علمی- پژوهشی را که ماهها قبل نوشتم اصلاح میکنم. برای چند مجله فرستادم ریجکت شد، چاپ مجله رانت شده. باید اسم یه استاد کنارش باشه و گرنه هیچ وقت چاپ نمیشه.
برای استاد راهنمام فرستادم گفت مقاله خوبی است در حد چاپ است. اصلاحیه داد.
تمرکز ندارم و گرنه خیلی وقت پیش تمام شده بود. امروز باید هر جور شده داده های آماری را جمع و جور کنم و برای استادم بفرستمش.
گفت و گو با ابوالفضل درخشنده نویسنده و رزمنده دوران دفاع مقدس. تیتر: کار فرهنگی به پارکینگ تبدیل شده است. ابوالفضل درخشنده متولد ۱۳۴۸ محله  نظام اباد تهران است.خانه  پدر مادر وی در محله قدیم زندگی اش نظام اباد قرار دارد.محل سکونت کنونی وی که دفتر کارش نیز در همان محل قرار دارد اکنون در سوهانک است.وی رزمنده و جانباز ۸ سال دفاع مقدس است و پس از بازنشستگی از نیروی دریایی ارتش در سال ۱۳۸۰ بنابر حس وظیفه و رسالت فرهنگی که احساس می کرد بر دوش دارد د
گفت و گو با ابوالفضل درخشنده نویسنده و رزمنده دوران دفاع مقدس. تیتر: کار فرهنگی به پارکینگ تبدیل شده است. ابوالفضل درخشنده متولد ۱۳۴۸ محله  نظام اباد تهران است.خانه  پدر مادر وی در محله قدیم زندگی اش نظام اباد قرار دارد.محل سکونت کنونی وی که دفتر کارش نیز در همان محل قرار دارد اکنون در سوهانک است.وی رزمنده و جانباز ۸ سال دفاع مقدس است و پس از بازنشستگی از نیروی دریایی ارتش در سال ۱۳۸۰ بنابر حس وظیفه و رسالت فرهنگی که احساس می کرد بر دوش دارد د
گفت و گو با ابوالفضل درخشنده نویسنده و رزمنده دوران دفاع مقدس. 
تیتر: کار فرهنگی به پارکینگ تبدیل شده است. 
به گزارش پرس نیوز/ ابوالفضل درخشنده متولد ۱۳۴۸ محله  نظام اباد تهران است.خانه  پدر مادر وی در محله قدیم زندگی اش نظام اباد قرار دارد.محل سکونت کنونی وی که دفتر کارش نیز در همان محل قرار دارد اکنون در سوهانک است.وی رزمنده و جانباز ۸ سال دفاع مقدس است و پس از بازنشستگی از نیروی دریایی ارتش در سال ۱۳۸۰ بنابر حس وظیفه و رسالت فرهنگی که احساس
#زن 
یک زن نباید تو خیابون بلند بخنده چون زنه 
یک زن نمیتونه وقتی دلش میگیره از خونه بره بیرون چون زنه و ..... 
این بخش کوچکی از اجحاف در حق زنانی جامعه ایرانی که لیاقت ها و جسارتهاشون در خیلی از امورات از مردهایی که جزبا اختلاس ،دزدی، سوء مدیریت ،رانت خواری و....مملکت رو به ناکجا آباد کشوندن وادعای فهم و شعورشون میشه بیشتر اما افسوس...... 
کاش توی این روز به جای تبریک گفتن به زنان جامعه من 
 به افکار و عقایدشون احترام گذاشته بشه و حرفهاشون شنیده ب
بودجه بخش فوتبال راخرج بخش امنیت دفاعی کنیم.به این نتیجه رسیدن تفکریک کشورجنگ زده درنوع اول هست.بودجه بخش فوتبال وسرگرمی راخرج گازرسانی به مناطق مختلف میکنیم.این هم نوع دیگرخرج کردن پول صادرات گازدرشرایط تحریم درکشورجنگ زده هست.
بودجه کالای اساسی هم دردل بودجه فوتبال برای ملت جنگ زده هست.چون بدون فوتبال کشورجنگ زده ونیروهای مسلح آن وامنیت آن به خطرنمیافتد.
درواقع اگرفرض شودفوتبال چیزمضخرفی هست یک کشوردرگیرمشکلات تحریمی وامنیتی وزیرسا
نگاهی اجمالی به گزینش و استخدام در ایران:وقتی اساس و پایه ی گزینش افراد در ارگانها و ادرات از اول انقلاب داشتن ریش و لباس و.... و ظاهر الصلاح بودن افراد شد برای افراد منافق رسیدن به این مشخصه ها و گرفتن پست های دولتی کار سختی نبوداشکال کار نظام مقدس جمهوری اسلامی در این است که با سوء مدیریت، پرورش دهنده ی منافق استاشکال کار در این است که قوانین طوری وضع می شوند که بتوان آنها را به راحتی دور زد....ما چه می دانیم در دل و نیت دیگران چه می گذرد؟چه بسی
بورس کالا مجاز به عرضه محصولات به تعاونی های آهن و فولاد
طی هفته گذشته مجددا شاهد ارسال نامه ای از سوی وزارت صمت برای تنظیم قیمت میلگرد به بورس کالا بوده ایم. در حالی که این نهاد به عنوان نماد شفافیت در قیمت گذاری محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد بناب تعیین شده است، از همین رو طی این نامه وزارت صمت دستور داده تا بورس کالا در امر شفاف سازی قیمت یک محصول مانند قیمت میلگرد شاهرود پیش قدم شده و بر این اساس قیمت میلگرد اهواز و سایر محصولات فولادی
بهروز افخمی در یکی از مصاحبه هاش گفته بود در دوره حضور من در بهارستان یک مضوع بسیار مهم را فهمیدم و آن این بود که تصمیمات مهم کشور در این راه رو ها گرفته نمیشود. به عبارتی مجلس قانون گذار بر قانون گذاری تاثیر آنچنانی ندارد و بیشتر شبیه نماست تا آنچه بدان معروف است.
حال سوالی به وجود می آید پس اگر نماست چرا در زمان انتخابات کاندیدا های مجلس به همراه لیست های عریض و طویل شان از روی جسد و جنازه هم بالا می روند تا با تکرار خود حتی یک کرسی را هم از چن
ملوانان زن چرا حامله می شوند؟
چندی پیش در خبرها آمده بود که در یکی از کشتی های نظامی پیشرفته اروپایی، چندین ملوان زن باردار شدند و با هلی کوپتر به خشکی و سپس به کشورشان باز گردانده شدند. موارد مشابه از این دست که افشاء شده است به ۳۵ مورد از سال ۲۰۰۵ می رسد. این در حالی است که هر گونه رابطه بین زن و مرد در این ناوها مطلقا ممنوع است حتی برای زوج های رسمی. خب چرا چنین اتفاقی می افتد؟ مطمئنا این را نمی شود به گردن دزدان دریایی یا عوامل ناشناخته فضایی
خر وصیّت کرد : فرزندم ! بیا و ‌خر نباش !این همه خر بوده ای ، کافی ست ، پس دیگر نباش !
یا تلاشت را بکن با پارتی پُستی بگیر !یا فرار مغزها کن ! توی این کشور نباش !
کار کردن مثل خر در شأن ما هرگز نبود !همتی کن وارثِ این شغل زجرآور نباش !
سعی کن یا رانت خواری یا زمین خواری کنی !هر چه می خواهی بخور اما پی عرعر نباش !
آخورت را پُر کن و تنها خودت از آن بخور !بیخودی دلسوز اسب و قاطر و اشتر نباش !
از مترسک هم نترس ، اصلا به او جفتک بزن !لیک روی خط قرمزهای گاو نر نباش
حتی اگر سیاستگذار فاسد نباشد
و ریل سیاستگذاری هم بسترساز فساد نباشد باز هم امکان فساد وجود دارد. چون ممکن است
یک نفر در سطح اخلاقی فاسد باشد و مدیر فاسد، بالاخره راه فساد را پیدا می‌کند. اما
اگر سیاستگذاری فاسد باشد، فساد خود را تحمیل می‌کند. دقیقاً به همین دلیل است که فساد
سیاستگذاری را مادر همه فسادها می‌دانیم.
مثالی بزنم: وقتی یک رانت
تقسیم می‌شود، مدیر تقسیم‌کننده رانت چه بخواهد و چه نخواهد، در معرض دریافت رشوه قرار
می‌گیرد. از مدیر
چند سال پیش از این، مقاله ای در خصوص فساد اداری در کشور نوشته بودم و  با این پرسش شروع کرده بودم که چرا با وجود داشتن 5 نهاد نظارتی در سطوح عالی کشور، باز هم از فساد در امان نیستیم؟
آخرش هم چندین راه حل اساسی و عملیاتی برای مقابله ی اثربخش با فساد  هم  در مرحله ی پیشگیری و هم در مرحله ی جلوگیری از گسترش فساد ارائه کرده بودم.
ادامه مطلب
 وضعیت بیکاری و نابسامانی اشتغال جوانان هم از حیث عدم‌ وجود شغل مناسب و هم بدلیل عدم‌اجرای مقررات جذب گزینشی و عدم آگهی استخدامی کشور و بی اطلاعی مردم از فرصت پیش آمده که منجر به ایجاد یک شبکه رانت‌خواری در جذب نیروی انسانی و افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میشود.این اقدام نا عادلانه و نا بخردمندانه که باعث بروز و ظهور نارضایتی عمومی و دلسردی می شود نیازمند پیگیری جدی و تاکیدی و مبارزه با مظاهر مفاسد از هر جهت
متاسفانه در ایران دو موضوع مهم وجود دارد که هر دوی این موضوعات به اقتصاد ملی ما بستگی داشته که در طی این 20 سال اخیر بزرگترین معضله اقتصادی ایران محسوب میشود و هردوی آن در دست تعدادی از آقازاده ها قرار گرفته است یکی بانکها که رانت و اختلاس و بیرون رفتن ارز از بانکها توسط این افراد است و دیگری خصوصی سازی است که  بدلیل عدم واگذاری حقیقی به افراد ذیصلاح متاسفانه بزرگترین ضربه را این دو اقدام به اقتصاد ملی ما زده و مانع  رشد اقتصادی کشور شده است .
 
پاورپوینت دولت رانتیر چیست
پاورپوینت دولت رانتیر چیست شامل 27 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم سیاسی کاربرد دارد .
مشخصات فایل

تعداد صفحات
27

حجم
4064 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی
pptx

دسته بندی
علوم سیاسی

توضیحات کامل
پاورپوینت دولت رانتیر چیست
 
پاورپوینت دولت رانتیر چیست شامل 27 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده
اگر سهم عدالت، شفافیت و بانک‌داری بدون ربا در جامعه خیلی کم باشد و سهم رانت، پارتی و بی‌عدالتی زیاد (که هر دو هم هست)، عملا داریم در مورد مردمی صحبت می‌کنیم که «لقمه» خیلی‌هایشان در بهترین حالت، مخلوط به مال شبهه‌ناک است.و خب، آن طور که به ما گفته‌اند، در چنین وضعی حرف حق یا به جایی نمی‌رسد یا بسیار کند پیش خواهد رفت.
عجالتا فکر می‌کنم کارِ گروه‌های مرتبط با شفافیت و عدالت اقتصادی-اجتماعی، از همهٔ گروه‌های اصلاحی دیگر مهم‌تر باشد.
+مرت
امروز رفتم نمایشگاه کتاب کلا 40 دقیقه تقریبا داخل شبستان چرخیدم ...
فقط یه کتاب سفر شهادت امام موسی صدرو خریدم...
تو این غرفه هم حورا صدر دختر امام موسی صدر رو دیدم(که برای من داخل کتاب رو امضا کردند) ...
خودشون غافلگیر شدند انگار ،که ازشون امضا گرفتم...
نمی دونم شاید اشتباه کردم ولی خیلی خوش حالم...
و همچنین اقای زائری رو دیدم. خیلی دلم می خواست باهاشون صحبت کنم ولی حسش نبود...
کلا خیلی حرف با هاشون دارم....
به قول حضرت اقا مخاطب بسیاری از باید ها خودشو
به استناد سایت حقوق خانواده دینا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت : در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف ، سامانه‌‎ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است . برای مشاهده جزئیات خبر اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
www.heyvalaw.com/web/news/view/18/اجرای-طرح-تعیین-سقف-برای-ثبت-طلاق.html
 
 
مبارزه با رانت و اختلاس می تواند از معبر "امر به معروف و نهی از منکر" تجلی پیدا کند ! این دو با هم رابطه ی عکس دارند! اگر "این" کم شود "آن" زیاد می گردد!
مبارزه با اختلاس و رانتخوری ها و دزدی ها و ارتزاق ناصواب از بیت المال، فقط کار نهادهای نظارتی و صاحبان سِمَت نیست! من و تو نیز دخیلیم!
اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم یک جامعه عملی شود، ریسک اختلاس و بیت المال خوری! بالا می رود.اما چه کنیم که عموم مردم بخاطر آسیب های بعدی و به خطر
امشب تلویزیون محاکمه ی رضوی، داماد شریعتمداری وزیر کار را نشان می داد و مدعی العموم مواردی از تخلفات دهها میلیارد تومانی رضوی را یاد آور شد.
خوشحال کننده هست از وقتی که آقای رئیسی مسئولیت قوه ی قضائیه را پذیرفتند چون مبارزه با اختلاس  و رانت شیب تند تری گرفته است و اما سئوال بی جواب هنوز هم در جلوی چشمانم رژه می روند و اینکه:
چه کسانی تمهیدات وام دهها میلیارد تومانی بدون وثیقه را برای رضوی و رضوی ها آماده می کنند؟ و چرا با آنها برخوردی صورت ن
صدای شریف در عرصه سیاسی صدایی است که حتی الامکان از حلقوم همگان برآمده باشد. اصلاح طلبان دمکراسی خواه از همان نخست صدای برآمده از حلقوم طبقات متوسط شهری به بالا بودند. فرودستان به حاشیه رانده شده بودند. قرار بود سکوت اختیار کنند و منتظر بمانند تا از نعمت سفره دمکراسی سهمی ببرند. صدایی که شریف نیست، سرانجام خوشی ندارد. آرام آرام به منافع یک باند تقلیل پیدا می‌کند و به صورتک فریبکارانه استیلای ظالمانه تبدیل می‌شود. امروز همه صداها، بر اساس ش
در کشورهای در حال توسعه، تعاونی‌ها ابزاری مطمئن برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ی پایدار هستند و از این رو، می‌توان گفت توسعه‌ی پایدار در بُعد اجتماعی و اقتصادی خود، وابسته به تعاونی‌هاست. رفتار تعاونی نشانه‌ای از بلوغ جامعه‌ای است که برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود، عزمی راسخ داشته و در چارچوب اصول اقتصادی فعالیت می‌کند.شرکت‌های تعاونی با ترویج اصول و فرهنگ مشارکت و کار گروهی، دخالت دولت را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده و د
چه کسی می گوید اگر امروز فردی/افرادی در آتش سوزانده شد، فردا این حق را ندارد/ندارند که دنیا را در آتش بسوزاند/بسوزانند!
امسال تعداد بیشماری از داوطلبان متقاضی آزمون دکتری نیمه متمرکز، علی رغم تلاش فراوان شان و داشتن شرایط ورود به دوره دکتری، قربانی سیاست گذاری های آموزشی غلط ورود به دوره دکتری شدند.
امسال در مرحله مصاحبه دکتری نیمه متمرکز، اعضای هیئت علمی در جلسه مصاحبه دکتری هر دانشجویی را که می شناختند یا هر دانشجویی که سفارش شده بود پذی
من متاسفانه شدم عین همون کامبیز حسینی
هر هفته به همه قول میده که هفته دیگه میاد از زندگی خودش و نیویورک برای ما حرف میزنه
هر هفته هم میاد میگه اقا اینقدر مشکلات زیاده که اصلا وقت نمیشه درباره خودم صحبت کنم
یکی از اقوام جاهل و کوته فکرم پزشک متخصصه
رفته از دست 15 تا مفت خور و رانت خوار و خون مردم تو شیشه کن جایزه ریاست بیمارستان گرفته.
شاشیدم تو اون بیمارستانی که تو توش رئیس میشی پاچه خوار خایه مال
خیلی دلم گرفت.
اقاهه 50 و خورده ای سالشه با اون هی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرح علم النفس الفلسفی 
تقریرات السید جعفر الحكیم لدروس الشیخ غلام رضا فیاضی


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و المصادر المعتمدة ، و مقدمة فی تعریف النفس 

2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29
​چرا لازم است به سیاست بازتوزیعی فکر
کنیم؟

کدام سیاست به جای کدام سیاستمدار

 

در چند وقت اخیر، اگر متن بیانیه‌های
احزاب، مصاحبه‌ی چهره‌های سیاسی و هر نوع شعار و بیان سیاسی را مرور کنید، به چند
موضوع اصلی می‌پردازند؛ عموما می‌خواهند که نابرابری‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی
کاهش یابد، مساله‌ی فساد حل شود و ... این موارد عموما در فضای سیاسی سال‌های​​ اخیر کمتر بیان می‌شد، اما با توجه به
اتفاقات دی ۹۶ به کانون اصلی توجهات سیاسیون تبدیل ش
در سه مقاله آخر من در مورد نوسانات من در بازاریابی کمیسیون ، جنبه های این مدل کسب و کار و اینکه چرا ارزش دادن به مردم مهمتر از هر چیز دیگری است – از جمله اعتماد به نفس در موفقیت کسب و کار شما صحبت کردم. در اینجا ، 6 مدل مختلف از بازاریابی آنلاین را توضیح خواهم داد که با تعریف آنها کاملاً عمومی هستند.1. بازاریابی وابستهاولین نمونه اولیه تقریباً ابتدایی ترین و لازم برای همه مبتدیان است. این امر با تبلیغ محصولات و خدمات دیگران – اعم از دیجیتال یا
شرکت جور شده ، در اون فعال شده ام
مهندس میگه کم کم دیسیپلین ات رو باید درست کنیم ، بتونیم به حدی برسی که بهت کار محول کنیم و ....
از آخر تابستون هم بحثای مالی رو مطرح کنیم
اما از طرفی میگه بخش خصوصی کار اش که پیچ ور داره ، تعدیل نیرو میکنه و ...
اما یه حرف خوب زد ، شاید دیگه فرصتش پیش نیاد من و برادر و پدرم باهم کار کنیم.کنار هم باشیم
میرم
میرم پیش پدرم.
کنار اش طرح هندسی ، نرم افزار ها ، ایین نامه ها رو یاد می گیرم.
بعد پر توان میام
طوری که بتونم با civil 3
میگه مورد دارم پورسانتش میشه اینقدر، میدی که بگم بیاد؟!میگم پول زوره!در ثانی با این کارا دارین حس خدمت و همکاری و گره گشایی رو از جامعه ریشه کن میکنین و این مورد پسند نیستدوسه هفته اما گذشته لنگ ضامنم هنوزیعنی واقعا تو جامعه اسلامی برا ضمانت باید پورسان گرفت؟!این چه بدعت زشت و چه کسب درآمد ننگینیه!!بله یه وقت طرف بد بده هست کاری بهش ندارماما اونی که حلال وحروم سرش میشه ضمانت باشه یا نه سفته و چک باشه یا نه تشر بانک بالاسرش باشه یا نه خودش رو مل
زراعة الشعر
یعتبر الشعر من مظاهر الجمال التی کمل الله بها خلق الإنسان، ولذلک کثیرًا ما تؤرق مشکلة تساقط الشعر أو الصلع الرجال والنساء على حدٍ سواء، بل وتزداد المشکلة تفاقمًا بالنسبة للنساء، إذ أن الجمال یهمهُن بطبیعتهن أکثر من الرجال.بالنسبة للصلع الوراثی فمن رحمة الله أنه غالبًا ما یصیب الرجال، ونادرًا ما یصیب الإناث، حیث یحدث نتیجة حساسیة مفرطة لهرمون الذکورة، ویمکن علاجه باستخدام بعض المستحضرات الطبیة مثل “الروجین”، لکن تبقى هذه
بسم الله الرحمن الرحیم
دروس فی كتاب الأخلاق فی القرآن لسماحة الشیخ محمد تقی مصباح الیزدی حفظه الله 


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
مقدمة و تعریف بالكتاب

2
المبدأ الموضوعی الأول: الانسان موجود مختار، و اللوازم التربویة له

3
المبدأ الموضوعی الثانی: للانسان غایة نهائیة 

4
الغایة النهائیة فی القرآن: السعادة و الفلاح، السعادة و اللذة ، الفوز و الفلاح

5
المبدأ الموضوعی الثالث: دور سعی الانسان فی الوصول إلى الغایة

6
إشكالات و ردود

7


8


9


10
بسم الله الرحمن الرحیم 
براعم الذخائر مستوى ثانی1
مقدمة و تعریف بالدروس

2تعلیم المفاهیم الدینیة حسب مراحل النمو

ت
عنوان الدرس
الرابط

1
ضرورة دراسة مراحل نمو و تكامل الانسان و المقصود بالتكامل

2
مراحل تكامل الانسان: المرحلة1: من الولادة الى سنة و نصف
زراعة الشعر یعتبر الشعر من مظاهر الجمال التی
کمل الله بها خلق الإنسان، ولذلک کثیرًا ما تؤرق مشکلة تساقط الشعر أو
الصلع الرجال والنساء على حدٍ سواء، بل وتزداد المشکلة تفاقمًا بالنسبة
للنساء، إذ أن الجمال یهمهُن بطبیعتهن أکثر من الرجال. بالنسبة للصلع
الوراثی فمن رحمة الله أنه غالبًا ما یصیب الرجال، ونادرًا ما یصیب الإناث،
حیث یحدث نتیجة حساسیة مفرطة لهرمون الذکورة، ویمکن علاجه باستخدام بعض
المستحضرات الطبیة مثل “الروجین”، لکن تبقى
تصور کنید قطاری در حال حرکت است و می‌تواند در دو مسیر حرکت کند. مسیر اول، به سوی تعدادی کودک می‌رود که روی ریل ایستاده‌اند و قطعاً برخورد قطار آن‌ها را می‌کشد. مسیر دوم، به سمت اتومبیل لوکس شما می‌رود که روی ریل گیر کرده و نتوانسته‌اید آن‌را حرکت دهید.
شما سوزن‌بان هستید و می‌توانید مسیر قطار را به سمت یکی از این دو مسیر هدایت کنید. شما قطار را به کدام سمت هدایت خواهید کرد؟ کودکان یا اتومبیل لوکس خودتان؟ پاسخ‌تان به پرسش سینگر چیست؟ آی
بسم الله الرحمن الرحیم
دروس فی كتاب الأخلاق فی القرآن لسماحة الشیخ محمد تقی مصباح الیزدی حفظه الله 


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
مقدمة و تعریف بالكتاب

2
المبدأ الموضوعی الأول: الانسان موجود مختار، و اللوازم التربویة له

3
المبدأ الموضوعی الثانی: للانسان غایة نهائیة 

4
الغایة النهائیة فی القرآن: السعادة و الفلاح، السعادة و اللذة ، الفوز و الفلاح

5
المبدأ الموضوعی الثالث: دور سعی الانسان فی الوصول إلى الغایة

6
إشكالات و ردود

7
خصائص المفاهیم ال
  به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد قیمت دلار در کف
بازار امروز با کاهش قیمت همراه بود. قیمت دلار در حالی وارد کانال دوازده هزار
تومان شد که دولت برخی اقلام را با ارز 4200 تومانی وارد میکند حال سوال اینجاست که
تخصیص ارز 4200 تومانی به کنترل قیمت ها کمک میکند یا صرفا به نوعی رانت بدل شده و
هیچ تاثیری در کنترل قیمت ها ندارد این درحالی است که برخی معتقدند این ارز دولتی
نه تنها روی کاهش قیمت ها تاثیر ندارد بلکه به دلیل ایجاد موج روانی منفی باعث
افزایش قیم
بسم الله الرحمن الرحیم
دروس فی كتاب الأخلاق فی القرآن لسماحة الشیخ محمد تقی مصباح الیزدی حفظه الله 


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
مقدمة و تعریف بالكتاب

2
المبدأ الموضوعی الأول: الانسان موجود مختار، و اللوازم التربویة له

3
المبدأ الموضوعی الثانی: للانسان غایة نهائیة 

4
الغایة النهائیة فی القرآن: السعادة و الفلاح، السعادة و اللذة ، الفوز و الفلاح

5
المبدأ الموضوعی الثالث: دور سعی الانسان فی الوصول إلى الغایة

6
إشكالات و ردود

7
خصائص المفاهیم ال
بسم الله الرحمن الرحیم 
براعم الذخائر مستوى ثانی1
مقدمة و تعریف بالدروس

2تعلیم المفاهیم الدینیة حسب مراحل النمو

ت
عنوان الدرس
الرابط

1
ضرورة دراسة مراحل نمو و تكامل الانسان و المقصود بالتكامل

2
مراحل تكامل الانسان: المرحلة1: من الولادة الى سنة و نصف

3
مراحل تكامل الانسان: المرحلة2: من سنة ونصف الى 4 سنوات

4
مراحل تكامل الانسان: المرحلة3: من 4 سنوات الى 7 سنوات
سلام "چهار مجموعه (جنبش مصاف ایرانیان ، جنبش ازما، دیدبان شفافیت، شفافیت برای ایران) در کشور در حوزه شفافیت علی الخصوص انتخاباتی فعال هستند.سایت ایران شفاف [https://irshafafiat.ir] در برگیرنده تمامی نامزدهایی است که به نوعی به هر کدام از این چهار مجموعه تعهد داده‌اند."
 
درباره ایران شفاف؛"وبسایت شفافیت با دغدغه پرداختن صحیح به وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی پا به عرصه عمل نهاد، تا به وکالت از سوی مردم، ضمن اخذ تعهد از کاندیداهای نمایندگی، پس از تو
از دعوا و ادعای احمدی نژاد با برادران لاریجانی (ها ) و اتفافات تلخ مجلس همگی مطلعیم!
در خبر ها آمده است بعد از دستگیری اتباعی ، آقای فاضل لاریجانی نیز دستگیر شده است!
از آنطرف حمید بقایی که در دوران مسئولیت صادق لاریجانی به حبس محکوم  و دوران محکومیت خود را می گذراند، با اعتصاب  و این روزها با سکته مغزی دست و پنجه نرم می کند! 
همگان می دانیم که مبارزه با فساد به قول حضرت آقا،شبیه مبارزه با "اژدهای هفت سر" و به تعبیر این بنده ی ناچیز شبیه "بوته ی ک
یکی از مظاهر عادی سازی قانون شکنی و قبح زدایی از جرایم اجتماعی، کمیسیون ماده صد شهرداری است که مطابق آن هر کس می تواند قوانین ساخت و ساز را زیر پا بگذارد و بعد پولی بدهد و همه چیز را حل کند. رییس جدید قوه قضاییه به این موضوع اعتراض نموده و امید آن می رود که شاهد حذف یا اصلاح این قانون باشیم.
این که فرزندان اساتید عضو هیئات علمی امتیاز ویژه داشته باشند که بتوانند پس از قبولی در دانشگاه به راحتی به بهترین دانشگاه های کشور انتقال پیدا کنند از مصاد
 
بخاطر آلودگی هوا تعطیل شد و قرار فردام رفت رو هوا! الان معلوم نیست تصمیم بگیرن یهو سه شنبه یا چهارشنبه هم تعطیل بشه و کل این هفته م بره رو هوا یا نه... در حال خوف و رجا به سر می بریم!
با اینکه امروز با حالت تهوع و سردرد و چشم درد شدید برگشتم و نگرانم فردا میخوام چطور تو این هوا برم بیرون و زنده بمونم، اما این قرار نافرجام رو چه کنم؟ دیگه معلوم نیست کی بتونم ببینمش...
 
+ امروز از در ساختمون که رفتم تو یکی یکی رفقای سابق رویت شدن! یکی شون اومد تو اتاق
اکوسیستم در تابستان ۱۳۹۶ به عنوان یک پایگاه خبری در حوزه کارآفرینی و استارتاپی ایران فعالیت خود را آغاز نمود. پس از 18 ماه فعالیت، اکوسیستم به یک مجموعه ای فراتر از یک پایگاه خبری معمول تبدیل شد و بر این باوریم که آن را آیینه تمام قد فضای کسب و کارهای نوپا، کارآفرینی و نوآوری کشور تبدیل نماییم.
هدف ما تبدیل اکوسیستم به آیینه تمام نمای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری ایران به معنای واقعی است. معتقدیم کارآفرینی از دانشگاهها شروع می شود و لذا دانشگ
بسم الله الرحمن الرحیم
دروس فی كتاب الأخلاق فی القرآن لسماحة الشیخ محمد تقی مصباح الیزدی حفظه الله 


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
مقدمة و تعریف بالكتاب

2
المبدأ الموضوعی الأول: الانسان موجود مختار، و اللوازم التربویة له

3
المبدأ الموضوعی الثانی: للانسان غایة نهائیة 

4
الغایة النهائیة فی القرآن: السعادة و الفلاح، السعادة و اللذة ، الفوز و الفلاح

5
المبدأ الموضوعی الثالث: دور سعی الانسان فی الوصول إلى الغایة

6
إشكالات و ردود

7
خصائص المفاهیم ال
بانک‌ها نقش اساسی در گرانی مسکن دارند | ۸۰ درصد نقدینگی نظام بانکی در بخش مسکن زمین‌گیر شد!
کمال اطهاری اقتصاددان و کارشناس مسکن:
یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش تعداد معاملات وجود معاملات صوری در بازار مسکن ایران است.
بخش عمده‌ای از سرمایه‌های بانک‌ها در بخش مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری شده‌است. بنابراین به نظر می‌رسد قیمت گذاری بالای املاک بانک‌ها که به منظور بالا بردن دارایی‌های آن‌ها در ترازنامه صورت می‌گیرد، یک
طبقه‌ی دوم کتاب‌خانه‌ام چیدم‌شان؛ تا هروقت کسی می‌آید توی اتاق اولین چیزی که می‌بیند همشهری‌داستان‌هایم باشد؛ که مرا با آن‌ها تعریف کند. بداند اگر ذره‌ای خواندن، نوشتن و حرف‌زدن بلدم، از صدقه‌سری شماره‌به‌شماره‌ی آن است. من شاید شاگرد خوبی نبوده‌ام؛ ولی او در همه‌ی این‌سال‌ها معلم بی‌نظیری بود. معلمی که دنیا را در ذهنش جا داده بود و جهان ذهن مرا، به‌قدر دنیا وسعت داد. حالا او هم اسیر رانت و مدیر بی‌کفایت و آقازادگی و از این‌د
دو روز قبل که عکسهای عروسی یکی از افرادی که دنبالش میکنم را دیدم با خودم گفتم الهی خوشبخت شوند اما کاش در این اوضاع اقتصادی حداقل عکس منتشر نکنند تا آه دیگران دربیاید! چیزی نگفتم و سعی کردم از این مسئله عبور کنم اما به همسرم گفتم می‌دانم که انسان آزاده‌ای پیدا می‌شود که در این باره حداقل یک پست بگذارد و درست چندساعت بعد جناب حجت الاسلام صدرالساداتی همان عکسها را گذاشت و از پدر داماد که سفیر این خاک و بوم هست چندسوال پرسید و گفت در صورت پاسخ
بسم الله الرحمن الرحیم
دروس فی بدایة الحكمة 


ت
عنوان الدرس
الرابط

1
مقدمة و تعریف 

2
بدایة الحكمة 2

3
بدایة الحكمة 3

4
بدایة الحكمة 4

5
بدایة الحكمة 5

6
بدایة الحكمة 6

7
بدایة الحكمة 7

8
بدایة الحكمة 8

9
بدایة الحكمة 9

10
بدایة الحكمة 10

11
بدایة الحكمة 11

12
بدایة الحكمة 12

13
بدایة الحكمة 13

14
بدایة الحكمة 14

15
بدایة الحكمة 15

16
بدایة الحكمة 16

17
مراجعة المرحلة الأولى
بسم الله الرحمن الرحیم 
براعم الذخائر مستوى ثانی1
مقدمة و تعریف بالدروس

2تعلیم المفاهیم الدینیة حسب مراحل النمو

ت
عنوان الدرس
الرابط

1
ضرورة دراسة مراحل نمو و تكامل الانسان و المقصود بالتكامل

2
مراحل تكامل الانسان: المرحلة1: من الولادة الى سنة و نصف

3
مراحل تكامل الانسان: المرحلة2: من سنة ونصف الى 4 سنوات

4
مراحل تكامل الانسان: المرحلة3: من 4 سنوات الى 7 سنواتورش العمل

ت
عنوان الورشة
الرابط

1
ورشة اللعب بالطحین

2


3


4


5


6

مشکلات عمده خرمشهر نشا ت گرفته از استاد بگم بگم ،مثل ورقهای پاسور مدام حکم به یک شکل خاص تغییر پیدا می کند و برگرفته از تار موی مونثان عوام است که دنیا را متزلزل می نماید و سلیبریتی خواص خدمت از گیسو در دست باد می دهند.
مشکل خرمشهر از دکل و دکه و گپر نشینی به مضیف پروری گذشته ،مشکل خرمشهر حضور اعضا خانواده خواص در شهر نیست ،چراکه حضور خانواده خواص دردی از این عوام نکاهید .مشکل خرمشهر حضور کارهای بلقوه فرهنگی و اجتماعی به نورچشمی ها و خبرنامه ن
سلام به همگی دوستان
یه مساله ای رو میخوام مطرح کنم که شاید خیلی از همسن های خودم درگیرش باشن. حداقل بین دوستان خودم میبینم که خیلی هاشون به همین وضعیت دچار هستن، و واقعا برای خودم راه فراری نمیبینم. خواستم از فکر بقیه هم استفاده کنم.
از خودم بخوام بگم، پسری هستم در آستانه 30 سالگی. تو یه خانواده خیلی معمولی بزرگ شدم. از اول کودکی راهی که به ما معرفی شد به عنوان راه سعادت، درس خوندن بود. تو این راه هم تلاش کردم تا جایی که در توانم بود. دانشگاه به ا
بسم الله الرحمن الرحیم 
براعم الذخائر مستوى ثانی1
مقدمة و تعریف بالدروس

2تعلیم المفاهیم الدینیة حسب مراحل النمو

ت
عنوان الدرس
الرابط

1
ضرورة دراسة مراحل نمو و تكامل الانسان و المقصود بالتكامل

2
مراحل تكامل الانسان: المرحلة1: من الولادة الى سنة و نصف

3
مراحل تكامل الانسان: المرحلة2: من سنة ونصف الى 4 سنوات

4
مراحل تكامل الانسان: المرحلة3: من 4 سنوات الى 7 سنواتورش العمل

ت
عنوان الورشة
الرابط

1
ورشة اللعب بالطحین

2
ورشة غول
مشکلات عمده خرمشهر نشات گرفته از استاد بگم بگم ،مثل ورقهای پاسور مدام حکم به یک شکل خاص تغییر پیدا می کند و برگرفته از تار موی مونثان عوام است که دنیا را متزلزل می نماید و سلیبریتی خواص خدمت از گیسو در دست باد می دهند.مشکل خرمشهر از دکل و دکه و گپر نشینی به مضیف پروری گذشته ،مشکل خرمشهر حضور اعضا خانواده خواص در شهر نیست ،چراکه حضور خانواده خواص دردی از این عوام نکاهید .مشکل خرمشهر حضور کارهای بلقوه فرهنگی و اجتماعی به نورچشمی ها و خبرنامه نو
رفتم کتابخونه تشخیص بخونم.یک ساعت خوندم دیدم هوابینهایت خوبه سریع زدم بیرون و ساعت ۴ونیم از میدون تقی آباد حرکت کردم و تاخودخوابگاه پیاده امدم و راس۶رسیدم خوابگاه.
هواانقدرخوبه که انصافا حیفه سینگل باشی
یکی ازدوستای صمیمیم مشکل بدی براش پیش اومده بود چندوقت پیش و من چندتاکلاسوبجاش رفتم.یکی ازاین کلاساکه عملی بودیک دختره ی تازه دانشجوی پی اچ دی شده مسئول تدریسش بود.خیلی اتفاقی حس کردم چ
قدرشخصیت خوبی داره.گرم صحبت شدیم و یباردیگه هم دیدم
✅ این روزها اقبال به بازار سرمایه بسیار است. دولت هم بر تندی این آتش می‌دمد و می‌گوید «تمام‌قد در حمایت از بازار سرمایه ایستاده است.» اما حرف دولت بی‌معنی است، تمام‌قد حمایت می‌کنم یعنی چه؟ آیا در صورت وقوع زیان، زیان خریداران را جبران می‌کند؟ به‌طور حتم، خیر.
✅ از دولت به جز اینکه به‌عنوان یک سهامدار بخشی از سهام بنگاه‌های خود را بفروشد اما همچنان به‌عنوان سهامدار عمده مدیریت آنها را در اختیار مدیران اغلب ناکارآی خود قرار دهد و هم
رهبرحکیم انقلاب اسلامی در تداوم نامگذاری سال، سال ۹۸ را سال رونق اقتصادی نامیده اند.
برای تحقق این مهم:
یک دسته از کارها را نباید انجام داد؛ همایش‌های کلیشه‌ای و تشریفاتی، تبلیغات محیطی و پرهزینه و غیرمفید، صدور بیانیه های حمایت آمیز، سخنرانی‌ها، خطبه‌ها و نوشته‌هایی که نوعی رفع تکلیف درآن دیده می‌شود و از همه مهم تر اجتناب رسانه ها به خصوص صداوسیما از کمی گرایی زیاد به موضوع که همه آفات تحقق اهداف سال هستند.
دسته دوم اقداماتی لازم، ضر
می دونیم که خیلی ایرادات اساسی داریم در اقتصاد یا سیاست یا هر چی، دوست داریم در کشوری بدون رانت و پارتی بازی زندگی کنیم، و چیزهای دیگه ...
ولی من یه چیز برام سخته، از 400 سال پیش به این طرف، غرب با دریانوردی و تجارت خودش رو رسوند به کشورهای دیگه. پایگاه زد به زیر سلطه در آورد، اقتصاد رو از دست مردم مناطق در آورد و اون ها رو به خودش محتاج کرد.
زیر سایه این ثروت های سرشار، تبدیل شدن به یقه سفیدها و فکرشون راه افتاد و پیشرفت های فکری و علمی کردن و کام
پیش و پس از دولت پهلوی دو حکومت بوده یکی حکومت قجری و دیگر حکومت فجری و چه جالب است که تفاوت این دو حکومت تنها یک نقطه است
که قجر را از فجر تمیز میدهد.
ولی در عمل این دو حکومت حتی به اندازه یک نقطه هم تفاوت ندارند.
اگر در روزگار قجری ظلم و باج خواهی شاهزاده و ارباب بود امروز رانت خواری و باج خواهی شیخ و آقازاده است.
اگر در آن روزگار فقر خودش را در قالب علف خواری و برگ خواری نشان میداد امروز آن را در قالب زباله گردی و زباله خواری می بینیم.
اگر در آ
«پرونده مفاسد اقتصادی متهمان شرکت تولید «ورمی کمپوست» به اتهام بیش از هفت هزار میلیارد تومان کلاهبرداری از 35 هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است. متهم اصلی که وابستگی به دولت داشته، به عنوان «کارآفرین نمونه» معرفی و در سفرهای استانی نیز همراه هیات‌ها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود می‌کرد.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان بانک سرمای
در شرایط جاری تخصص بطور کامل مهجور شده است و قدر و منزلت خودش را از دست داده است. عموما شرکت ها به دلیل اینکه بر پایه تخصص نفرات بنیان نهاده نشده اند به نفرات هم وابسته نیستند. به این معنی که غالبا کارها بر اساس رانت بین شرکتها توزیع می شود. غالبا افراد متخصص به نوعی سرخورده شده اند و با مشکلات عدیده مواجه هستند. از یک طرف افراد متخصص به دلیل شخصیت کاری که برای خودشان قائل هستند نمی توانند تن به تملق بدهند و از طرف دیگر تخصص شان جایگاهی برایشان
همچنین فشارکی، تولیدکننده دیوار و سقف کاذب اظهار داشت: در شش سال گذشته شاهد افزایش قیمت های شدید و رکود در فروش بودیم؛ در کل هرچه جلو آمدیم وضع بدتر شده است، هرچند رقم فروش افزایش یافته اما بخاطر گرانی‌ها بوده و سودها کم شده است.
وی با بی‌اعتنایی به نظر رئیس جمهور در خصوص رفراندوم گفت: تا وقتی ثبات در سیاست گذاری نباشد یعنی یا نمی خواهند این مملکت درست شود یا بلد نیستند؛ ما همیشه تحریم بودیم، اینکه بگوییم وضع اقتصاد بخاطر تحریم اینگونه شده
دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز
2-3-1-دلایل ساختاری
2-3-1-1-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛
دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به منظور تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده است؛ اما دو نکته‌ی مهم وجود دارد: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف است و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فر
از دیرباز، چهل‌سالگی را «سن پختگی» دانسته‌اند. سنی که انسان‌ها در آن با نگاهی عمیق به گذشته، در مسیر آینده تجدید نظر می‌کنند. پنداری دیرین که یافته‌های نوین روان‌شناسی نیز موید آن‌اند.
چالشی که می‌توان آن را برای برخی جریان‌های اجتماعی نیز  قائل بود. چالشی که آن‌ها را وامی‌دارد تا پس از رسیدن به چهل سالگی در مسیر گذشته‌ی خود بازنگری کرده و به ترسیم نقشه‌ی راهی مطمئنی برای آینده بپردازند.
اما این روزها، در آستانه‌ی چهل‌سالگی انقلا
بسم الله الرحمن الرحیم
دروس مختصرة فی مقدمة كتاب شرح فصوص الحكم
1440 هـ

ت
عنوان الدرس
الرابط

1
التعریف بالكتاب و مقدمته

2
فصوص الحكم 2

3
فصوص الحكم 3

4
فصوص الحكم 4

5
فصوص الحكم 5

6
فصوص الحكم 6

7
فصوص الحكم 7 تعریف العرفان النظری و الفرق بینه و بین العرفان العملی

8
فصوص الحكم 8 مراجعة أحكام الوجود السلبیة و الثبوتیة ج1

9


10
فصوص الحكم 9 الفصل الثانی فی اسمائه و صفاته سبحانه 

11
تتمة الفصل الثانی 

12
الفصل الثالث فی الأعیان الثابتة و التنبیه على الم
راه حل هایی جهت پیشرفت: 
1- تفکیک وظائف بر اساس میزان تخصص و کارایی و عدم دخالت روحانیت، سیاسیون و دیگر گروه های جامعه در اموری که تخصص ندارند. 
2- جلوگیری از رانت و رابطه های فسادخیز به وسیله نظارت عمومی.
3- مطالبه گری و عدالت طلبی به شیوه اخلاقی، آگاهانه و هوشمندانه.
4- قدرتمندشدن شبکه های اجتماعی به جهت توسعه آگاهی و شفاف سازی.
5- توسعه آزادی بیان در جهت حفظ منافع ملی.
6- طرد نکردن افکار و سلایق متفاوت به بهانه های نخ نما.  7- دوری از اعتراض با شعا
ما خیلی از اوقات مخاطب رو نادیده می‌گیریم. شاید ذهنتون بره به سمت تلویزیون و به طور کلی صداوسیما؛ که از نگاه قشر خاصی، تبدیل شده به نماد جایی که مخاطب رو نادیده گرفته و هر کاری دلش می‌خواد، می‌کنه.اما اگر دقت کنیم می‌بینیم که تقریباً بیشتر رسانه‌ها، بیشتر تولیدکنندگان محتوا، توی این مملکت به مخاطب خودشون احترام نمی‌ذارن. از رادیو و تلویزیون تا روزنامه‌ها، از شبکه نمایش خانگی تا تلویزیون‌های اینترنتی، از سایت‌ها تا کتاب‌ها و... و این
رویکردی جامعه شناسانه به توسعه عادلانه
یوسف اباذری و ارمان ذاکری در این گفتار در صددند توضیح دهند که چطور خصوصی سازی در 4 دهه ی گذشته
فارغ از اصول گرایی و اصلاح طلبی، به تولید فساد و رانت منتهی شده.
گزارش های تکان دهنده ای از وضعیت واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت رو این جا گوش بدین: لینک

یکی از دغدغه های جدی ام در این چند وقت موضوع توسعه، عدالت و فساد
هست. طبیعی هست که علاقه دارم توی حوزه ی معماری و شهرسازی دنبال این دغدغه ها
برم. اما کم کم به ای
حسین مرادی,جهان اقتصاد:
در حال حاضر مهمترین اهرم فشار بر اقتصاد کشور ما تحریم نفت است و موثرترین راه برای مقابله با تحریم ها و خنثی کردن آنها حذف درآمدهای نفتی و استقلال اقتصاد از آن است و شرایط کنونی یعنی کاهش شدید ارزش نفت خام بهترین زمان برای اجام این کار است.حذف درآمدهای نفتی از بودجه به معنی عدم صادرات نیست بلکه منظور از آن,صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت است.
انتشار و فروش سهام شرکت های زیر مجموعه دولت یکی از مهمترین راه های کاه
 
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. 
آذری جهرمی که در مکتب شوآفیسم در مرحله آموزش به سر می برد گویا پس از برملا شدن رانت صدها میلیونی خواهر زنش که از بد حادثه برای وی مرتبط با موضوع ارزش افزوده نیز می باشد در حال اصرار به توهین ب
 
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. 
آذری جهرمی که در مکتب شوآفیسم در مرحله آموزش به سر می برد گویا پس از برملا شدن رانت صدها میلیونی خواهر زنش که از بد حادثه برای وی مرتبط با موضوع ارزش افزوده نیز می باشد در حال اصرار به توهین ب
صادرات منصفانه
صادرات یکی از دغدغه های اصلی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه میباشد، که در این امر متاسفانه با توجه به قابلیت بسیار بالا در این حوزه، استراتژیها در جهت خلاف عمل کرده و از پتانسیل بالقوه موجود در کشور به دلیل نگاه اشتباه تصمیم گیران خلاف واقع عمل گردیده است.
صادرات منصفانه به زبان عام به مفهوم صادرات مازاد و یا غیر استراتژیک کالا و خدمات میباشد، که با توجه به وجود رانت و بسیاری دلایل دیگر به صادرات غیرمنصفانه تبدیل گردیده است
از دیرباز، چهل‌سالگی را «سن پختگی» دانسته‌اند. سنی که انسان‌ها در آن با نگاهی عمیق به گذشته، در مسیر آینده تجدید نظر می‌کنند. پنداری دیرین که یافته‌های نوین روان‌شناسی نیز موید آن‌اند.
چالشی که می‌توان آن را برای برخی جریان‌های اجتماعی نیز  قائل بود. چالشی که آن‌ها را وامی‌دارد تا پس از رسیدن به چهل سالگی در مسیر گذشته‌ی خود بازنگری کرده و به ترسیم نقشه‌ی راهی مطمئنی برای آینده بپردازند.
اما این روزها، در آستانه‌ی چهل‌سالگی انقلا
شنیدم که دوباره کشف کردند
برای نفت میدان جدیدی
مرا از این خبر صد ترس افتاد
که یعنی نفت خواران جدیدی
دوباره بوی نفت آمد مشامش
دوباره پهن شد خوان جدیدی
دوباره باز هم در روغن افتاد
برای عده‎ای نان جدیدی
دوباره رونق خوبی گرفته
فروش نفت و دکان جدیدی
برای اختلاس و رانت خواری
مهیا گشته امکان جدیدی
مبادا که بیاید توی اخبار
خبرهای فراوان جدیدی
که پول نفت را دادیم یکجا
به آقازاده‎ی جان جدیدی
دعا کردم که باشد این خبر هم
دوباره باز چاخان جدیدی
ندارم ط
یک حرکت سیاسی و تحریف شده و اتو کشیده و شبهه آلودی توسط بعضی صاحبان تریبون و مسند شروع شده که هدفش تقلیل مباحث عدالتخواهانه به گفتمانی کلی و غیر مصداقی است. این طیف به بهانه پیشگیری از ارتکاب غیبت و تهمت و ... با ورود مصداقی به عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت و تبعیض و ... مخالفت می ورزند تا به زعم خود شئون بعضی صاحب مسندان وجیه المنظر را از نقد عدالتخواهان مصون نگاه دارند.
همان اسلامی که غیبت و تهمت و دروغ و بی حرمتی به مومنان را حرام دانسته،
اشاره
یادداشت فاطمه صادقی درباره پایان اصلاح‌طلبان را مطالعه کردم. متن باعث این تصور میشود که نویسنده فردی بدبین به اصلاح طلبان و اصولگرایان است و هر دو را قدرت‌دوست و بی حزم می‌داند تا به راحتی بتواند اعلام ‌کند سیاستی نو در راه است. اما محتوای تحلیل او را در چهار زمینه حلاجی و مرتب کردم تا راحت‌تر حرفهایش را بررسی و بفهمم. (متن اصلی در: fihmafih.blog.ir)
ماجرای نجفی
میترا استاد، کاری سترگ را به انجام رساند: نجفی را وادار کرد از دوگانگی دست بردار
View this post on Instagram
‌“کلمه” کلمات هم مثل همه ی مخلوقات دیگر در این عالم با شعور هستند! وقتی کلمه ای متولد میشه میگرده در خلقت و جای خودش رو پیدا میکنه و اونجا قرار میگیره. کلمه ی حق بالا میشینه و کلمه ی باطل پایین. اصلا هم مهم نیست که این کلمه کجا به دنیا اومده و پدر و مادرش کیه! شیپور عالم کلمه ی منطقی رو به گوش همه میرسونه  حالا هی نشین بگو کو گوش شنوا  گوش ذاتا دنبال حرف درست میگرده حالا هر چی هم که صاحبش چموشی کنه بالاخره یه روز گوشش بده

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

خلاصه کتاب مبانی اندیشه اسلامی 2 حسن یوسفیان شامپوی گانودرما کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون بیت کوین آموزش پوکر تگزاس هولدم texas holdem شخص ثالث فضای کار اشتراکی لوازم ارایشی کره ای یاسیدالکریم فروشگاه محصولات بادی اینتکس